Szigorodik a KATA 2021-től

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, aminek eredményeként jelentősen szigorodik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) szabályozása 2020.01.01-től:
  • Ha a kifizető kapcsolt viszonyban van a KATA-s adózóval, akkor a juttatást követő hónap 12-ig 40%-os mértékű extra adót kell bevallania és megfizetnie a kifizetőnek és nem a KATA-s adózónak.
  • Ha a kifizető a tárgyévben ugyanazon KATA-s adózónak összesítve 3 millió forintot meghaladó bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után szintén a kifizetőt - és nem a KATA-s adózót - 40%-os mértékű extra adó terheli. Ez igaz a külföldi kifizető által juttatott bevételekre is.
Fontos megemlíteni, hogy a fentiekben említett 3 millió forint feletti értéket a 12 milliós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
  • A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó tájékoztatja továbbá a vele szerződésben álló kifizetőt a KATA alanyiság megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről. Jövő év január 1-jét megelőzően már fennálló szerződéses jogviszony esetében a fenti tájékoztatást a KATA alany 2021. január 15-éig teljesíti.