Beszámolók és éves adóbevallások benyújtásának halasztása

A Gazdaságvédelmi Akciótervben a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet újabb könnyítéseket vezetett be a veszélyhelyzetre tekintettel, amely alapján:
 • a számviteli beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esnek – 2020. szeptember 30-áig kitolódnak és az ezekre a beszámolókra épülő számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani;
 • halasztást kapnak az adózók a 2020. április 22-e és szeptember 30-a között esedékes egyes kötelezettségek teljesítésére, amely érinti:
  • TAO;
  • innovációs járulék;
  • energiaellátók jövedelemadója;
  • KIVA éves elszámoló bevallása;
  • HIPA;
A felsorolt adónemekben a 2019-re megfizetett adóelőlegek és az éves fizetendő adó különbözetét
 • amennyiben az befizetendő összeg, elegendő szeptember 30-áig teljesíteni;
 • amennyiben az visszaigényelhető összeg, azt a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.
A visszaigénylő pozícióban lévő adózóknak célszerű a bevallást minél korábban benyújtaniuk.