Adóváltozások a veszélyhelyzet elmúltával

Az az adóalany, aki élt a lehetőséggel, hogy a 2019-es éves bevallását nem az eredeti határidőben, hanem legkésőbb 2020. szeptember 30-ig teljesíti, úgy a 2020. július hónaptól fizetendő adóelőlegeket az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben kell megállapítani és a rá irányadó határidőig megfizetni többek között:

  • a társasági adóval kapcsolatos adómegállapítási, -bevallási -fizetési és adóelőleg megállapítási, bevallási kötelezettség tekintetében, illetve;
  • a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóbevallás-benyújtási és befizetési kötelezettségének, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallási kötelezettség tekintetében;

Ebből fakadóan a 2018-as bevallást alapul véve kell megfizetni az egyes adóelőlegeket 2020. szeptember 30-ig. A számvitelről szóló törvény alapján a beszámolók elkészítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi határideje is 2020. szeptember 30-áig meghosszabbodik. Ez alól csupán a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolói jelentenek kivételt, ezeknél a társaságoknál megmaradt az eredeti határidő.


Szociális hozzájárulási adó és járulékok

A veszélyeztetett ágazatban tevékenykedő munkáltatók munkavállalói esetében a járulékalapot képező jövedelmek után kizárólag a 4 %-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, de azt is csak legfeljebb 7.710,- forint összegig. A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók esetében az egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató fizeti meg egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig, tehát legkésőbb 2020. augusztus 17-ig.

A szocho mértéke 2020. július 1-től 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökken.


KATA

Az a KATA alany, amely a veszélyeztetett ágazatok közül bármely tevékenységet folytatja, 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a tételes adó megfizetése alól. Törvényi szintre emelték a KATA alanyok 2020. március 1-je előtt esedékessé vált KATA tartozására vonatkozó automatikus 10 havi pótlékmentes részletfizetési könnyítési lehetőségét, melyet 2020. júliustól kell elkezdeni törleszteni minden tárgyhó 12. napjáig.