A csökkentett munkaidő utáni támogatás

1.     Mi minősül csökkentett munkaidőnek?

Veszélyhelyzet kihirdetését követően módosított munkaszerződés szerint a módosítás előtti munkaidő 50%-át elérő, de 70%-át meg nem haladó részmunkaidő. A munkaidőnek el kell érnie a legalább napi 4 órát.

2.     Támogatást nyújtó szerv

Fővárosi és megyei kormányhivatal a munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére, a kérelem benyújtását követő 8 napon belül.

3.     Feltételek a munkavállaló részéről

 • nem részesül egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll,
 • nem tölti felmondási idejét,
 • nem áll fenn végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége,
4.     Feltételek a munkaadó részéről
 • a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja az elbocsájtás elkerülése érdekében,
 • igazolja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás megalapozottságát, a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, a nehézségek áthidalására vonatkozó eddigi és várható intézkedéseit,
 • legalább 6 hónapja működik,
 • létszámtartási kötelezettség a támogatás időtartamára,
 • nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrző támogatásban,
 • meg kell felelni a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
 • nem áll végelszámolás, felszámolás, csőeljárás alatt,
 

5.     Támogatás mértéke

Havi szinten, időtartama: 3 hónap.

Havi távolléti díj szja előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a 30%, 40%, vagy 50%-ban kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a. (Ha nincs teljesítménybér és bérpótlék a távolléti díj megegyezik az alapbérrel.)

Havonta utólag kerül folyósításra.

Nem haladhatja meg a kötelező minimálbér kétszeresét és fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.