2021. január 1-jével történt változások a KATA-s vállalkozások életében

 • A magánszemély csak egyetlen jogviszonyára jelenthető be kisadózóként. Tehát nem
  jelenthető be egyszerre egyéni vállalkozóként és Bt. beltagjaként.
 • Ha a KATA hatálya alá tartozó vállalkozás a vele a Tao trv. szerint kapcsolt vállalkozási jogviszonyában álló kifizetőtől szerez bevételt, akkor 40 százalékos adófizetési kötelezettség terheli a belföldről és külföldről származó bevételeire egyaránt:
  1. ha a kifizető belföldi és olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor a belföldi kifizetőt terheli e juttatás után a 40 %-os adó;
  2. ha a kifizető külföldi és kapcsolt vállalkozási jogviszonyban álló vállalkozásnak juttat bevételt, akkor a kisadózó vállalkozásnak kell a 40 %-os adót megfizetnie, de csak a bevétel 71,42 %-a után.

 • Ha a belföldi kifizető a tárgyévben ugyanazon KATA-snak juttat az év elejétől összesen 3 millió forintot meghaladó bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó juttatás után 40 %-os adót kell fizetnie.
 • A 40%-os adókötelezettség alá eső bevételeket a 12 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni.
 • A kapcsolt vállalkozástól kapott bevételek után megfizetett 40%-os extra adóról adatszolgáltatási kötelezettség terheli február 25-ig a kisadózó vállalkozást.
 • A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózónak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy a kisadózó vállalkozásnak minősül.